در این صفحه همانطور که داستان در حال اجرای هلدینگ کیمیا را می نویسیم، گزارش علاقه ای که ما را به حرکت در می آورد، صنایعی که شکل می دهیم و جوامعی که بر آنها تأثیر می گذاریم را درج  می کنیم .
همراه با ما دریابید که هلدینگ کیمیا چگونه به بازتعریف مرزهای برتری ادامه می دهد و میراثی ماندگار در هر بخشی که لمس می کنیم به جا می گذارد.
به دنیای ما خوش آمدید جایی که در آن بینش با پیشرفت روبرو می‌شود و هر پست وبلاگ حکایتی از رهبری و تأثیرگذاری دارد.


​تازه های صنعت

رهبری در معدن:
​​​​​​​رونمایی از سهم کیمیا در صنعت​​​​​​​

کیمیا-معدن-کنسانتره
ادامه مطلب

حضور گروه سرمایه گذاری کیمیا در سیزدهمین نمایشگاه تخصصی زنجیره تامین معدن، سیمان و فولاد اصفهان

کیمیا-نمایشگاه معدن- اصفهان
ادامه مطلب
کیمیا-معدن-مایشگاه معدن-تهران

حضور گروه سرمایه گذاری کیمیا  در هفدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی تهران

ادامه مطلب